Family Engagement

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$ 0
Select Payment Method

Egalite Negotiated Women Political Leadership in Amalgamated Communities and Analyzed Current Challenges (Ukrainian)

by Egalite International

Жінку продовжують вважати менше здатної до політичної конкуренції, ніж чоловік.

Фахівці громадьскої організації “Egalite International” завершили етап переговорів про сприяння розвитку жіночого політичного лідерства в 10 цільових громадах Київської і Черкаської областей і дослідили потреби і перепони, з якими стикаються жінки у політики.

Дослідження проводилося методом експертного неструктурованого інтерв’ювання і кабінетного аналізу відкритих джерел. З вересня по жовтень, було опитано 150 респондентів в 10 адресних ОТГ.

В рамках проведених заходів, було підтверджено тенденцію до скорочення кількості жінок в органах місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах. Цю тенденцію жінки і чоловіки трактують по-різному. Традиційно, жінки скаржаться на жорстку і несправедливу конкуренцію з боку чоловіків, обмеження, що виникають внаслідок гендерного розподілу ролей, низьку солідарність серед жінок-лідерів і сумніви в ефективності ресурсів, які можуть бути витрачені на передвиборчу компанію зокрема, та й весь процес політичної діяльності в цілому.

Конкуренція за ресурси

Оскільки в процесі децентралізації ОТГ наділяється реальними правами, то конкуренція за володіння і право розподіляти ресурси посилюється, а жінки стають жертвами усталених гендерних стереотипів про те, що ефективно і відповідальне управляти великими ресурсами можуть лише чоловіки.

Чоловіки сприймають питання жіночого політичного лідерства скоріш негативно. Велику роль в такому стилі сприйняття грає «декоративна» роль жінки у владі, яка сформувалася з радянських часів в силу застосування гендерних квот і відсутності реальних ресурсів і влади у попередніх органів місцевого самоврядування. Велике значення має неформальна думка, що жінки менш здатні домовлятися в корупційних схемах, тому їх участь у прийнятті рішень вкрай небажана.

В цілому, громади впевнені в тому, що здатність жінки грати за встановленими схемами, включаючи корупційні прояви, набагато нижче здатності чоловіка. Це ще більше знижує шанси жінок бути обраними, оскільки політика розглядається як сфера з усталеними брудними схемами і взаємовідносинами, її функціонер повинен бути досить підкований в цих процесах, а образ «компетентного» в таких речах функціонера є жорстко закріпленим за чоловіком.

Жінки в столиці і регіонах

Жінки в Черкаській області зустрічають більше розуміння і користуються більшою підтримкою суспільства, ніж жінки в Київській області. Це пояснюється близькістю до столиці, більш високою конкуренцією за політичні посади і високим темпом життя в столичному регіоні, яка вимагає від жінки більшого внеску в забезпечення побуту і підтримці нормальної життєдіяльності сім’ї. Також, ця ситуація багато в чому обумовлена дорожнечею ресурсів, в тому числі, земельних, що стає особливо актуально напередодні земельної реформи.

Гендерні ролі

Серед причин, які перешкоджають жіночої політичної активності, важливою причиною є сприйняття так званої «допоміжної» ролі жінки в політиці. Як жінки, так і чоловіки, відзначають, що жінці більш властиво займатися адміністративною роботою, яка вимагає високого рівня концентрації на деталях, і низького рівня відповідальності щодо рішень.

З іншого боку, відзначається пасивність з боку жінок-лідерів. Близько половини респонденток не вірять в свої сили, не хочуть брати участь в конкуренції, так як вважають рівень своєї професійної підготовки нижче підготовки чоловіків, а саме конкурентне середовище – підступним.

Виходячи з отриманих даних, команда проекту підтвердила актуальність заходів, які спрямовані на підвищення рівня підготовки жінок і їх психологічної готовності до конкуренції, а також заходів, які формують більш сприятливе середовище для жіночої політичної конкуренції.

Заходи проведені в рамках проекту «Посилення жіночого політичного лідерства у територіальних громадах Київської і Черкаської областей (Setting up a Network of Female Political Leadership in Kyiv and Cherkassy oblasts of Ukraine to Strengthen the Participation of Women in Local Elections in Amalgamated Territorial Communities)» за підтримкою Канадського Фонду Місцевих Ініціатив.

Думка, яка висловлена у цьому дослідженні, не обов’язково відображає точку зору Канадського Фонду Місцевих Ініціатив.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *