Тендер № 005-2020-EUnlocking – базове дослідження у рамках проекту

Проект «Розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні» шукає консультанта для проведення базового дослідження в рамках проекту.

Проект допомагає сприяти розвитку соціального підприємницького потенціалу молоді в Молдові та Україні, створюючи сприятливу екосистему для соціальних підприємств, а також надихаючи та підтримуючи більше молодих соціальних підприємців розвиватися та підтримувати свої інноваційні рішення щодо сприяння соціальній включеності та екологічній стійкості в обох країнах. Проект фінансується Європейським Союзом у рамках його програми EU4Youth. Проект буде реалізований консорціумом, включаючи наступні організації: Gustav-Stresemann-Institut (GSI), (Німеччина), Pro NGO! (Німеччина), AXA Management Consulting (Молдова), ECO-RAZENI Association (Молдова), CONTACT (Молдова), та Egalite International (Україна).

Проект фінансується в рамках програми Європейского Союзу EU4Youth.

Фінальний строк подачі заявок – 8 квітня 2020 року.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Консультації: «Базове дослідження в Україні для «Розкриття потенціалу молоді, соціальні підприємці в Молдові та Україні».

 1. Довідкова інформація

Проект «Розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців у Молдові та Україні» допомагає розвивати потенціал соціального підприємництва молодих людей у Молдові та Україні шляхом створення сприятливої екосистеми для соціальних підприємств, а також шляхом надихання та підтримки більшої кількості молодих соціальних підприємців у розвитку і підтримувати свої інноваційні рішення для сприяння соціальному залученню та екологічній стійкості в обох країнах. Проект фінансується Європейським Союзом у рамках програми EU4Youth. Проект реалізовуватиметься консорціумом, до складу якого входять такі організації: Інститут Густава Штреземанна (GSI), Німеччина – лідер, Pro NGO! (Німеччина), AXA Management Consulting (Молдова), ECO-RAZENI Association (Молдова), CONTACT (Молдова), Egalite International (Україна) за 30 місяців, починаючи з 1 лютого 2020 року.

Egalite International відповідає за всі заходи проекту, що відбуваються в Україні. Тому наразі Egalite International шукає місцевого експерта або групу експертів для проведення ретельного базового дослідження проекту в Україні. Методологія дослідження має бути відтвореною для використання для проміжної та остаточної оцінки проекту. Базовий рівень також діє як частина інтегральної навчальної цілі підсумкового оцінювання. Таким чином, методологія дослідження повинна використовувати у своєму дизайні також аспекти порівняльних ефектів, окрім компліментарного підходу в Молдові, і зосередитися на аспектах системного мислення.

 1. Опис проекту
Загальна мета Загальною метою є покращення спроможності молодіжних соціальних підприємств (МП) боротися з безробіттям, зменшувати міграцію та сприяти соціальному залученню та згуртованості в регіоні Східного партнерства (СхП).
Конкретні цілі Конкретними цілями проекту є:

      покращити законодавчу базу для соціального підприємництва в Молдові та створити це законодавство для України на основі передового досвіду Молдови;

      покращити спроможність молодих соціальних підприємців у управлінні бізнесом, зборі коштів та адвокації для просування інтересів соціальних підприємств через розвиток молдовсько-української мережі молодих соціальних підприємців;

•     мотивувати більше молоді в Молдові та Україні розпочинати соціальні стартапи та визнати їхній внесок у соціальну інтеграцію та зменшення нерівності;

  зміцнити відповідні структури підтримки бізнесу для молодих підприємців в обох країнах, включаючи фінансування стартапів.

Тривалість проекту 1 лютого 2020 р. – 31 липня 2022 р.
Цільові групи Молоді люди в Молдові та Україні, особливо 500 молодих соціальних підприємців; Члени парламенту (депутати) та правознавці, урядовці, фіскальні органи, в т.ч. податкові інспекції та митниці обох країн; 200 лідерів НУО; 200 громадських експертів; 300 журналістів і блогерів; 50 бізнес-менторів; і 24 академічні установи.
Охоплені країни Молдова (MD) і Україна (UKR) 
Цільове місцезнаходження в UKR Київ та Черкаська, Дніпропетровська, Житомирська, Вінницька та Одеська області
Бенефіціари проекту 500 молодих соціальних підприємців, 2500 незахищених молодих людей, які займаються соціальним бізнесом, і місцеві громади в Молдові та Україні
Очікувані результати • Створено активну мережу з 500 соціальних підприємств, що сприятиме просуванню державно-приватного партнерства в Молдові та Україні;• 

      Створення EcoHub для підтримки молодих соціальних підприємців, який відіграватиме важливу роль у стимулюванні взаємного навчання, обміну інформацією та кращим досвідом між молодими соціальними підприємцями, а також забезпечить початкове фінансування для 15 найкращих соціальних стартап-ініціатив із сильним акцентом на екологічній стійкості та підтверджені записи про можливості працевлаштування для маргіналізованої молоді;

• 6 лабораторій соціального підприємництва буде відкрито в 6 найбільш депресивних і віддалених регіонах України, забезпечуючи охоплення малозабезпеченої молоді, включаючи молодих жінок, одиноких матерів і корінне населення;

• Підвищення обізнаності громадськості щодо соціального підприємництва, інтеграція тем соціального підприємництва в університетську навчальну програму та підтримка молодих соціальних підприємців, щоб отримати суспільне визнання за їхні інноваційні зусилля щодо боротьби з соціальною ізоляцією, нерівністю та погіршенням стану навколишнього середовища.

 

 1. Мета базового дослідження

Метою завдання є проведення дослідження в цільовій місцевості в Україні для встановлення базової лінії за всіма показниками, наведеними в логічній структурі проекту[1]. Дослідження встановить базову лінію для ключових показників проекту та стане основою для вимірювання ефективності проекту в Україні. Незважаючи на те, що базове дослідження призначене в першу чергу для полегшення моніторингу та оцінки проекту, воно також використовуватиметься як інструмент лобіювання та адвокації, заснований на фактичних даних. Крім того, базове дослідження має перевірити, чи є визначені підрядником географічні та демографічні масштаби дослідження достатніми для створення додаткових індикаторів для вивчення та розвитку проекту. Таким чином, це дослідження має стати орієнтиром для подальшої локалізації проекту та відповісти на питання, хто і які населені пункти будуть включені в проект, а хто і які ні.

Результати цього базового дослідження будуть об’єднані з результатами базового дослідження, проведеного в Молдові, щоб забезпечити повне розуміння поточної відповідної ситуації в 2 країнах

Очікується також, що це базове дослідження запропонує необхідні модифікації/коригування логічної схеми проекта, що слугуватиме основою проекту.

 1. Обсяг роботи та методика

Від консультантів вимагається розробка, планування, виконання та представлення базового дослідження проекту для досягнення результатів на всіх рівнях ефективності та стійкості проекту. Дослідження має бути проведено в цільових регіонах відповідної країни, як визначено в пункті 2), на основі підходу повторюваної вибірки. Зовнішні консультанти мають задокументувати цю вибірку. Від консультантів вимагається переглянути та зорієнтуватися в програмних документах, на які посилаються, та в структурі результатів проекту.

Базове дослідження має застосовувати підхід змішаних методів, інтегруючи кількісні та якісні методи, щоб гарантувати, що зібрані дані є триангуляційними та можуть бути передані, пояснені та контекстуалізовані. Очікується, що консультанти поєднуватимуть методологічний підхід із використанням мінімуму якісних анкет із структурованими інтерв’ю. Всупереч звичайній практиці у базових лініях фіксованих проектів, які впроваджуються за планом, цей дизайн може змінюватися, коли інновація розгортається та змінюється під час роботи. Використовувані опитування та інтерв’ю можуть змінювати питання від одного респондента до наступного, відкидаючи елементи, які виявили мало цінності або більше не є актуальними, і додаючи елементи, які стосуються нових проблем. Вибірка може виникати, коли з’являються нові учасники або сайти, а інші залишаються. 

Але найголовніше в цьому полягає в тому, що причини такого швидкого та гнучкого підходу чітко зазначені та задокументовані і узгоджені, послідовним та прозорим способом.

Консультанти заохочуються до використання інноваційних методів збору та аналізу даних. Аналіз документів і кабінет має доповнювати збір даних і первинних джерел інформації. Розмір вибірки (кількість громад, кількість зацікавлених сторін тощо) буде визначено у співпраці між GSI, Egalite International та командою консультантів, щоб забезпечити чесне та статистично релевантне представництво бенефіціарів та зацікавлених сторін проекту. Уся відповідна інформація збирається від певних бенефіціарів, партнерів і зацікавлених сторін, а також на рівні сектору в цільових ланцюжках створення вартості.

      Дослідження також збиратиме наявні вторинні дані національного та місцевого рівнів для порівняння з первинними даними. Таким чином, дослідження повинно включати вторинний аналіз та аналіз документів (включаючи аналіз ЗМІ), якісні інтерв’ю з ключовими інформаторами, обговорення в цілеспрямованих групах і стандартизоване онлайн-опитування як аналіз зацікавлених сторін. Остаточний вибір критеріїв щодо визначення конкретних індикаторів у структурі результатів слід обговорити та розробити у співпраці з GSI та Egalite International. Запропонований перелік осіб, груп людей та організацій, які будуть включені в базове дослідження, буде надано консультантам на стартовій зустрічі Egalite International. Відповідно до гнучкого підходу до побудови базової лінії це розглядається як відправна точка для дослідницької базової лінії.

Консультантb розвиватиме докладну методологію у консультаціях із командою. Дослідження має бути проведене в адресних регіонах України. у зв’язку з поточним спалахом CoVid-19 ми підтримуємо ширше застосування он-лайн інструментів на базовому рівні та відео/аудіо дзвінків для інтерв’юерів. Оскільки динамічні складнощі не уповільнюють роботу чи можливість оцінювачів написати їхні звіти та ретельно відредагувати їх, а потім отримати їх схвалення у вищих інстанціях, ми хотіли б зосередитися на швидшому підході навіть у базовій лінії. Може бути використаний і інший метод, але його необхідно буде адаптувати до вимог швидкості, своєчасної звітності та своєчасного прийняття рішень на даний момент.

       Усі вихідні дані, отримані в цьому процесі, також знаходяться у власності замовника.

 1. Результати

Від консультанта очікуються наступні результати:

1) Початковий звіт:

Після підписання угоди консультант повинен надати початковий звіт із детальним описом методів дослідження, інструментів та плану роботи. Звіт також має містити (1) Інструкції для проведення глибинних інтерв’ю/фокус-групових обговорень, (2) стандартизовані анкети для онлайн-опитування та (3) форму згоди.

2) Проект базового звіту має містити наступні пункти:

 • Узагальнення методології дослідження та визначення будь-яких обмежень/ускладнень і змін початкового дизайну;
 • Збір та аналіз даних, що призведе до представлення базових значень для всіх показників проекту на всіх рівнях результатів;
 • Рекомендації щодо коригування логічної рамки проекту;
 • Висновки та рекомендації для підвищення успіху проекту.

3) Остаточний базовий звіт повинен враховувати та адаптувати коментарі/відгуки команди проекту та партнерів для проекту звіта.

4) Базова база даних включає всі зібрані первинні дані, такі як дані опитування (у Excel або подібному), стенограми або нотатки цілеспрямованих групових обговорень, інтерв’ю, фотографії (якщо є), відео (якщо є) та всі відповідні форми згоди.

* Зверніть увагу, що всі результати повинні бути англійською мовою.

 1. Часові рамки

Очікується, що базове дослідження буде проведено одразу після підписання контракту до 31 травня 2020 року.

No Завдання/Результати Орієнтовний термін виконання
1 Завершити базове ТЗ 30 березня 2020 р
2 Виберіть зовнішнього консультанта/команду консультантів і підпишіть договір 8 квітня 2020 р
3 Початковий звіт 15 квітня 2020
4 Польові роботи 3 травня 2020 р
5 Проект базового звіту 10 травня  2020
6 Зворотній зв’язок від команди проекту щодо проекту базової лінії 15 травня  2020
7 Остаточний базовий звіт 24 травня  2020
8 Надання основної бази даних команді проекту 31 травня 2020

 

 1. Вимоги до кваліфікації консультанта 

Консультант/команда консультантів має відповідати наступним критеріям:

 •     Відповідні ступені в галузі соціальних наук або досліджень розвитку
 • Підтверджений значний досвід і знання якісних і кількісних методів дослідження та стратегій вибірки за участю (принаймні 3 роки досвіду)
 •   Підтверджений великий досвід у проведенні базових досліджень (принаймні 3 роки досвіду)
 • Досвід нових та інноваційних методів генерації даних (наприклад, оцінка розвитку)
 •   Глибокі знання та досвід застосування підходу змішаних методів
 •   Відмінні навички спілкування та письма англійською та місцевою мовами
 •   Доведена здатність подавати дані коротко та зрозуміло
 • Попередній досвід дистанційних досліджень, сильні навички в сучасних комунікаційних технологіях та обізнаність у сфері соціального підприємництва будуть перевагою.
 •   Розкриття конфлікту інтересів

 

 1. Бюджет і оплата

Консультант має надати загальний бюджет у пропозиції з детальним розбивкою, включаючи відповідні державні податки. 50% суми контракту буде сплачено після подання початкового звіту, а решта 50% суми буде сплачено після подання всіх необхідних результатів, як зазначено в пункті 5 цього ТЗ.

Запропонований бюджет консультації має включати всі відповідні витрати, такі як гонорари за професійну діяльність, проїзд, місцевий транспорт, проживання тощо). Максимальний бюджет роботи становить 3000 євро (три тисячі євро), включаючи всі витрати та податки.

 1. Кінцевий термін і подання вираження зацікавленості

Egalite International запрошує зацікавлених консультантів/групи консультантів подати наступні документи до 3 квітня 2020 р.:

 •         Вираження інтересу з описом того, як консультант (консультанти) відповідає критеріям відбору та їхнє розуміння ТЗ (макс. 2 сторінки).
 •       Фінансова пропозиція
 •       CV консультанта або всіх членів команди консультантів
 •         Принаймні 1 приклад нещодавно виконаної подібної роботи

     Інформація має бути надіслано на адресу tatiana@cg23924-wordpress-30zyr.tw1.ru із темою електронного листа «EU4Youth-Unlocking the potential-Baseline study offer». Будь-які запитання щодо дослідження слід надсилати на tatiana@cg23924-wordpress-30zyr.tw1.ru.

 1. Етичні стандарти та інтелектуальна власність

Консультант (консультанти) має вжити всіх розумних заходів для забезпечення того, щоб дослідження було розроблено та проведено з метою поваги та захисту прав і добробуту залучених людей і спільнот, а також щоб переконатися, що дослідження є технічно точним і надійним, проводиться прозоро і неупередженим чином, а також сприяє організаційному навчанню та підзвітності

Усі продукти, отримані в результаті цього дослідження, належатимуть проекту. Консультантам не буде дозволено без попереднього письмового дозволу представляти будь-які аналітичні результати як свої власні або використовувати результати дослідження для цілей приватної публікації./.

[1] Під час співбесіди з організацією-замовником (Egalite International) кандидатам, які увійшли до короткого списку, буде надано лог-схему проекту.

Документи на участь у тендері ви можете отримати за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1JcnC4yeDp28DxTQ24OYf7o8FvOfskve5?usp=share_link

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *